Úvod O spoločnosti Kvalita Služby FAQ Referencie Kontakt

Na stiahnutie Postupy a návody

Postavenie lešenia s dvojitým zábradlím z ocele

Za riadne postavenie, ukotvenie a používanie lešení podľa normy ONORM B 4007, stavebného poriadku a podľa regulačnej statiky (podľa potreby vyžiadať) je výlučne zodpovedný prevádzkovateľ/používateľ.Pri stavaní dodržiavajte objednávateľove predpisy a nariadenia pre ochranu...

Návod na montáž rýchlo zmontovateľného lešenia

Stojky v pároch postaviť vo vzdialenosti 2,5 m alebo 3 m, nasadiť rámy a spojiť horizontálnymi vzperami (čierne) a diagonálnymi vzperami (červené) alebo vzperami dvojitého zábradlia; zavesiť podlahovú dosku. Namontovať spojku stojok. Na toto 1. poschodie sa nasadia znovu rámy...

Postavenie ALU kombinovaného lešenia

Stojky postavit po pároch vo vzdialenosti 2,5 m. Zastrčiť rámy a spojiť dvojitým zábradlím. Zavesiť pracovnú plošinu a vyrovnať. Na toto prvé poschodie znovu nastrčiť rámy a spojiť dvojitým zábradlím. Zavesiť pracovné plošiny a okopové lišty, namontovať bežné ukotvenia...

Montáž 3S plošiny

Použiteľná ako pracovná plošina, ochranná plošina, záchytné strešné lešenie, prefabrikované steny, betonárska plošina, plošina na šplhanie, sklápacia plošina. Žiadne diely ktoré by sa mohli stratiť, žiadne poškodenie pri preprave, rýchla a jednoduchá montáž...

 

 

 
Copyright © 2010. JAMART s.r.o. Všetky práva vyhradené.
JAMART s.r.o. - Lešenia a debnenia, Bodovce 74, 082 66 okr. Sabinov
tel. & fax: +421 51 4524609, mobil: +421 949 351521, e-mail: info@jamart.sk, marketing@jamart.sk
Úvod | O spoločnosti | Kontakt