Úvod O spoločnosti Kvalita Služby FAQ Referencie Kontakt

LEŠENIE Systémové diely

Podlahové dosky, ochranné a záchytné konštrukcie, siete, plachty, rámy pre pasáže, nosníky, konzoly, etážové regály.

Podlahová doska

Silná a bezpečná, zaťažiteľnosť 200 kg/m2 s vysokými bezpečnostnými rezervami, preskúšaná až do výšky zrútenia 2 metrov, zodpovedá predpisu B 4007 a norme Ö-Norm EN 12810-2, strojovo triedené plné drevo, zušľachtené L1POLUXom...

Ochranné a záchytné konštrukcie

Bezpečnosť na streche a lešení. Ochranná mriežka sa zavesí na horizontálnu priečku alebo na dvojité zábradlie. Montáž pomocou podpernej rúry a napínacej reťaze. Mriežka sa smie namontovať len na časti budovy s dostatočnou nosnosťou. Pri výške 2 m je potrebná podpera...

Ochranné siete a plachty

Ochranné siete na lešenie je možné dodať v šírke 2,5 m. Balenie v rolkách dĺžky 100 m. Ochranné plachty na lešenie je možné dodať v šírke 2,7 m. Balenie v rolkách dĺžky 10 m...

Rám pre pasáže

Pasážové rámy pre chodcov sa môžu vybudovať zo štandardných dielov lešenia. Môžu sa nastrčiť priamo do navarených rúr alebo zasunúť do pasážových rámov súosovo ako aj s presadením napr. výčnelky budovy. Pasážový rám sa dá rozložiť...

Nosníky na mriežky

Sú ideálne k preklenutiu podchodov, širokých vstupov a iných priestorov. Pri zakladaní lešenia na nosníky sa používajú adaptéry šírky 0,65 m. Keď musíte preklenúť šírky nad 2,50 m: nosník na mriežky z ocele pozinkovaný alebo nosník na mriežky z hliníka...

Konzoly so skrutkovými spojkami

Pokiaľ je pracovná plocha príliš malá alebo v prípadoch, keď potrebujete zmenšit vzdialenosť lešenia od fasády prípadne smerovo vychýliť konštrukciu lešenia je možné výhodne použiť systémové konzoly v rozmere 0,30 m a 0,60 m...

Etážové regály

Stojany a regály zaisťujú poriadok na stavbe, stavenisku, na kamióne a hlavne šetria miesto v sklade. Vhodné sú pre rámy lešenia, vzpery, pracovné plošiny a pod. ako aj pre vysokozdvižný vozík a žeriav. RATIO etážový regál je pozinkovaný na 44 rámov...

 
Copyright © 2010. JAMART s.r.o. Všetky práva vyhradené.
JAMART s.r.o. - Lešenia a debnenia, Bodovce 74, 082 66 okr. Sabinov
tel. & fax: +421 51 4524609, mobil: +421 949 351521, e-mail: info@jamart.sk, marketing@jamart.sk
Úvod | O spoločnosti | Kontakt